Kadry i płace

To, co nas wyróżnia od biur rachunkowych to szeroki obszar działań wspomagających na każdym etapie naszych klientów.
W zakresie prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych oferujemy między innymi:
•    Przygotowanie umów cywilnoprawnych
•    Przygotowanie rachunków do umów cywilnoprawnych i ich rozliczenie
•    Przygotowanie list płac zgodnie z uzyskanymi informacjami
•    Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS od wynagrodzeń ze
      stosunku pracy i umów cywilnoprawnych
•    Przygotowanie i wysyłanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych DRA, RZA, RSA, RCA
•    Przygotowanie i wysyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych rejestrujących
     i wyrejestrowujących ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA
•    Przygotowanie i wysyłanie raportów rocznych IWA
•    Przygotowywanie raportów RMUA pracowników
•    Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-11
•    Prowadzenie akt osobowych pracowników.